เป้าหมายของการศึกษา 
คือการ (ได้) ทำงาน เท่านั้นหรือ ?


Background photo was designed by rawpixel.com / Freepik

การแบ่งชีวิตมาพิจารณาเป็นช่วงๆ เหมือนละครที่ตัดเอาเฉพาะตอนที่พระเอกนางเอกจีบกัน แล้วจบลงด้วยฉากการแต่งงาน อาจทำให้หลงเข้าใจว่านั่นคือฉากจบที่สมบูรณ์แแบบของความรักอันหวานชื่น แต่ความจริง มันเป็นแค่การเริ่มต้นของชีวิตคู่ ที่หลากรส

ความรักมิได้มีการแต่งงานเป็นเป้าหมายปลายทางที่แท้ ฉันใด การศึกษาก็คงมิได้มีใบปริญญาเป็นฉากจบอันบริบูรณ์ ฉันนั้น คำว่า Commencement ที่หมายถึงพิธีการเฉลิมฉลองของผู้สำเร็จการศึกษา มีอีกความหมายหนึ่งว่า “การเริ่มต้น”

Mobirise

จุดมุ่งหมายของการศึกษาที่แท้ ในระดับบุคคล ต้องมี ๒ ส่วน คือ ส่วนที่เป็นการถ่ายทอดวิชาการ ความรู้ความชำนาญ ที่จะทำให้ผู้เรียนมีเครื่องมือไปเลี้ยงชีพ ทำมาหากินได้ และอีกส่วนหนึ่งคือการพัฒนาความเป็นมนุษย์ของผู้เรียน ทั้งในแง่พฤติกรรม จิตใจ และปัญญา ผู้ที่มีปัญญาจึงควรได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิต ดังนั้นหน้าที่ของการศึกษาก็คือ
(๑) การทำให้คนเป็นบัณฑิต และ
(๒) การให้เครื่องมือแก่บัณฑิต

Mobirise

การเรียนรู้ที่แท้จริง ไม่มีวันจบสิ้น เรามิได้เรียนรู้เพื่อประกาศนียบัตร หรือคำรับรองใดๆ เราเพียงแต่เรียนรู้ชีวิตของเราเองในแต่ละขณะที่กำลังเกิดขึ้น ซึ่งแปลกใหม่ เปลี่ยนแปรไปไม่เคยซ้ำกันเลย เมื่อเราได้เริ่มการเรียนรู้เช่นว่านี้แล้ว เราจะไม่พูดว่าเรารู้แล้ว และเราไม่ต้องเรียนรู้อีกต่อไป การเรียนรู้จะจบลงก็ต่อเมื่อชีวิตของเรายุติลง

หลายเรื่องเป็นเครื่องมือสำคัญในการใช้ชีวิต ที่เราน่าจะได้รู้ก่อนที่จะจบการศึกษา แล้วเริ่มต้นดูแลชีวิตตนเองและผู้คนรอบตัว ปัญหาหลายอย่างในชีวิตแก้ได้ง่ายนิดเดียว “ถ้ารู้” แต่แค่ไม่รู้ ก็อาจจะก้าวพลาดและ แก้ยาก

“If you’re 25 years old, do not worry, any mistake is an income.

Before 20 years old, be a good student.

Before 30 years old, follow somebody. Go to a small company, you learn the passion, you learn to dream. It’s not which company you go, it’s which boss you follow.

Between 30 and 40 years old, work for yourself. Time to be an entrepreneur.

Between 40 and 50 years old, do the thing you are good at. It’s too late to do something new.

When you are 50 to 60 years old, work for the young people.

When you are over 60, spend time for yourself. Go to the beach!

But when you are 25, make enough mistakes. You fall, you stand up, you fall, you stand up.”

-----------------------------
Advice to Young People by Jack Ma, the founder of Alibaba.

Start a free site with Mobirise