อยู่ระหว่างการพัฒนาหลักสูตร

ตามพระใหม่ ไปเรียนธรรม

"การบวชเรียน.. ได้กลายเป็นประเพณีของพุทธศาสนิกชนชาไทย แสดงถึงการที่พระพุทธศาสนาได้ฝังรากลึกลงไป ประดิษฐานมั่นคงในประเทศไทยนี้
การบวชมีความหมายสำคัญ คู่กับการเรียน เราจึงเรียกว่า "บวชเรียน" คือ บวชเพื่อเรียน แล้วการบวชก็เป็นการเรียน ..."

Mobirise

จำนวนบทเรียน : 7 รายวิชาย่อย
ระยะเวลา  : 60 ชั่วโมง++ / 4 สัปดาห์
เหมาะกับ : พระนวกะ  และพุทธศาสนิกชนทั่วไป

Mobirise

แนะนำหลักสูตร "ตามพระใหม่ ไปเรียนธรรม"

Start a free site with Mobirise