เทศน์ like TEDเรียนรู้การนำเสนอแบบ TED talk
จากหนังสือ Talk like TED 

Mobiriseจำนวนบทเรียน        : 4 บทเรียน ต่อเนื่อง
เวลาทั้งหมด             : 4- 6 ชั่วโมง
ระดับความยากง่าย : เบื้องต้น-------------------------
(ภาพประกอบบางส่วน
อ้างอิงจากหนังสือ Talk like TED
และ www.saroopbook.com/....)

Master the skills of TED speakers.

TED Masterclass is an app-based course that will teach you how to identify,
develop and share your best ideas with the world.

Mobirise

Mobirise web software - Get more