อยู่ระหว่างการพัฒนาหลักสูตร

วิชชา - ปัญหา - ชีวิต

302   Life problem management

ความรู้ที่จำเป็นในการแก้ไขปัญหาชีวิต ในแต่ละช่วงตอน เสมือนแนวทางง่ายๆ ในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง เวลาเครื่องใช้ไฟฟ้าขัดข้อง ก่อนที่จะส่งศูนย์ซ่อมบำรุง

Mobirise

จำนวนบทเรียน        : 10 บทเรียน ไม่ต่อเนื่อง
เวลาเฉลี่ยต่อบท      : 3 ชั่วโมง
ระดับความยากง่าย : ปานกลาง - ลุ่มลึก
เหมาะกับ                 : ผู้มีปัญหาชีวิต

 • แนะนำหลักสูตร "วิชชา-ปัญหา-ชีวิต" 
  -  คลิกเพื่อดาวน์โหลด หนังสือ คู่มือชีวิต
 1. ปัญหา.. นักเรียน
  เมื่อเด็กๆ ไม่สนุกกับการแสวงหาความรู้ เพื่อการพัฒนาตนเองและผู้คนรอบตัว
  จำนวนสื่อการเรียนรู้    :   3
  ระยะเวลา                     :   3  ชั่วโมง
  กลุ่มผู้เรียน                   :   นักเรียนระดับประถม - มัธยมศึกษา และผู้ปกครอง

 2. ปัญหา.. นักศึกษา
  เมื่อการศึกษา กลายเป็นปัญหา และนักศึกษาไม่มั่นใจว่าจะพร้อมกับการเป็น "บัณฑิต" และการใช้ชีวิต
  จำนวนสื่อการเรียนรู้     :   3
  ระยะเวลา                      :   3  ชั่วโมง
  กลุ่มผู้เรียน                    :   นักศึกษาระดับอุดมศึกษา 

 3. ปัญหา.. ในการทำงาน
  เมื่อทำงานไม่ได้ผล คนทำงานก็เป็นทุกข์ (ทั้งคนเอง ผู้ร่วมงาน และคนที่บ้าน)
  จำนวนสื่อการเรียนรู้      :  3
  ระยะเวลา                       :  3 ชั่วโมง
  กลุ่มผู้เรียน                     :  ผู้เตรียมตัวเข้าสู่โลกแห่งการทำงาน และคนวัยทำงาน 

 4. ปัญหา.. การเงิน
  เมื่อ "เงิน" ไม่อาจเป็นปัจจัยไปสู่เป้าหมายของชีวิตที่มีอิสระ แต่เป็นภาระ และพันธะ
  เมื่อรู้ตัว "เงิน" ก็กลับกลายเป็นตัวเป้าหมายของการใช้ชีวิตไปเสียแล้ว
  จำนวนสื่อการเรียนรู้       :  3
  ระยะเวลา                        :  3 ชั่วโมง
  กลุ่มผู้เรียน                      :  ผู้เตรียมตัวเข้าสู่โลกแห่งการทำงาน และคนวัยทำงาน 

 5. ปัญหา.. ความรัก และครอบครัว
  เมื่อความรักที่สวยงาม กลับกลายเป็นความทุกข์และเจ็บปวด 
  ครอบครัวที่อบอุ่ม กลายเป็นรุ่มร้อน และโดดเดี่ยว
  อีกทั้งยังสามารถชี้ทางชีวิตใหม่ให้เติบโตได้อย่างมั่นคงและงอกงาม
  จำนวนสื่อการเรียนรู้       :  3
  ระยะเวลา                        :  3 ชั่วโมง
  กลุ่มผู้เรียน                      :  บุคคลทั่วไป อายุ 18 ปี ขึ้นไป 

 6. ปัญหา.. การสื่อสาร
  เมื่อพูดกับใครไม่รู้เรื่อง พูดไปไม่มีใครฟัง พูดแล้วพัง ไม่ได้ผลดังใจ
  จำนวนสื่อการเรียนรู้      :  3
  ระยะเวลา                       :  3 ชั่วโมง
  กลุ่มผู้เรียน                     :  บุคคลทั่วไป อายุ 18 ปี ขึ้นไป 

 7. ปัญหา.. เจ็บป่วย ทั้งกายและใจ
  เมื่อร่างกายเริ่มทรุดโทรม  เมื่อใจเริ่มอ่อนล้า เครียด กังวล หมดกำลัง
  จำนวนสื่อการเรียนรู้       :  3
  ระยะเวลา                        :  3 ชั่วโมง
  กลุ่มผู้เรียน                      : บุคคลทั่วไป อายุ 18 ปี ขึ้นไป 

 8. ปัญหา.. การดูแลผู้ป่วย และผู้สูงอายุ
  เมื่อรู้สึกอ่อนล้า หมดแรง ทั้งกายและใจ ในการดูแลญาติมิตรพี่น้อง  
  จำนวนสื่อการเรียนรู้       :  3
  ระยะเวลา                        :  3 ชั่วโมง
  กลุ่มผู้เรียน                      :  ผู้ป่วย และผู้ดูแลผู้ป่วย

 9. ปัญหา.. ความตาย และชีวิตหลังความตาย
  เมื่อกลัว กังวล ต่อฉากสุดท้ายของชีวิต
  จำนวนสื่อการเรียนรู้       :   3
  ระยะเวลา                        :   3 ชั่วโมง
  กลุ่มผู้เรียน                      :  บุคคลทั่วไป อายุ 18 ปี ขึ้นไป 

 10. ปัญหา.. หลังการสูญเสีย
  เมื่อใจไม่อาจยอมรับ กับการจากไปของใครสักคน
  จำนวนสื่อการเรียนรู้       :  3
  ระยะเวลา                        :  3 ชั่วโมง
  กลุ่มผู้เรียน                      :  บุคคลทั่วไป อายุ 18 ปี ขึ้นไป 

The web page was built with Mobirise