อยู่ระหว่างการพัฒนาหลักสูตร

ตามรอย.. คู่มือชีวิต


301 Life manual


การเตรียมพร้อมสำหรับการใช้ชีวิต ตั้งแต่ ก่อน..เกิด จนถึง หลัง..ตาย

Mobirise

จำนวนบทเรียน        : 10 บทเรียน ไม่ต่อเนื่อง
                                  (เลือกบทเรียนได้ตามอัธยาศัย)
เวลาเฉลี่ยต่อบท      : 6+ ชั่วโมง
ระดับความยากง่าย : เบื้องต้น - ปานกลาง
เหมาะกับ                 : ผู้อยู่ระหว่างดำเนินชีวิต

 • แนะนำ "ตามรอย.. คู่มือชีวิต"


 • คู่มือ.. นักเรียน / ผู้ปกครอง
  ชวนเด็กๆ ให้สนุกกับการแสวงหาความรู้ เพื่อการพัฒนาตนเองและผู้คนรอบตัว
  กลุ่มผู้เรียน : นักเรียนระดับประถม - มัธยมศึกษา และผู้ปกครอง


 • คู่มือ.. นักศึกษา และคนทำงาน
  เตรียมพร้อมกับการเป็น "บัณฑิต" การทำงาน และการใช้ชีวิต
  เพื่อให้งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข (ทั้งคนเอง ผู้ร่วมงาน และคนที่บ้าน)
  กลุ่มผู้เรียน : ผู้เตรียมตัวเข้าสู่โลกแห่งการทำงาน และคนวัยทำงาน


 • คู่มือ.. สู่อิสรภาพทางการเงิน
  การวางแผนชีวิต และแผนการเงิน เพื่อให้เงินเป็นปัจจัยนำพาชีวิตไปสู่เป้าหมาย
  กลุ่มผู้เรียน : ผู้เตรียมตัวเข้าสู่โลกแห่งการทำงาน และคนวัยทำงาน 


 • คู่มือ.. ความรัก และการสร้างครอบครัว
  เตรียมความพร้อมเพื่อสร้างความรักและครอบครัวที่มีความสุข และไม่สร้างความทุกข์ 
  อีกทั้งยังสามารถชี้ทางชีวิตใหม่ให้เติบโตได้อย่างมั่นคงและงอกงาม
  กลุ่มผู้เรียน : บุคคลทั่วไป อายุ 18 ปี ขึ้นไป 


 • คู่มือ.. การสื่อสาร
  จุดเริ่มต้นของการพัฒนาทักษะสำคัญในชีวิตประจำวัน 
  ที่มีศักยภาพได้มากกว่าที่คิด และเป็นปัญหาได้มากกว่าที่เห็น
  กลุ่มผู้เรียน : บุคคลทั่วไป อายุ 18 ปี ขึ้นไป 


 • คู่มือ.. สร้างสุขภาวะ 
  วิธีการสร้างความสุขอย่างเป็นองค์รวม ทั้งทางกาย ใจ และสังคมรอบตัว
  กลุ่มผู้เรียน : บุคคลทั่วไป อายุ 18 ปี ขึ้นไป 


 • คู่มือ.. ผู้ป่วย (ญาติผู้ป่วย, ผู้ดูแลผู้ป่วย, และว่าที่ผู้ป่วย)
  แนวทางสำหรับผู้ป่วย และผู้ดูแลผู้ป่วย เพื่อรักษาทั้งกาย และใจ 
  กลุ่มผู้เรียน : ผู้ป่วย และผู้ดูแลผู้ป่วย


 • คู่มือ.. เดินทางสู่ความตายอย่างงดงาม
  แนวทางในการเตรียมพร้อมสำหรับความตาย ในฐานะที่เป็นฉากสุดท้ายของชีวิต
  กลุ่มผู้เรียน : บุคคลทั่วไป อายุ 18 ปี ขึ้นไป 


 • คู่มือ.. ผู้สูญเสีย
  เรียนรู้การรักษาใจหลังการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก เพื่อการดำรงอยู่ต่อไปโดยลำพัง
  กลุ่มผู้เรียน : บุคคลทั่วไป อายุ 18 ปี ขึ้นไป 


Mobirise

Created with Mobirise - Details here