คุณค่า เป้าหมาย และความสุข ของชีวิต และการทำงาน


Background photo was designed by rawpixel.com / Freepik

เมื่อเรียนจบ เริ่มต้นทำงาน และทำงานไปอีกเกือบ 40 ปี ของชีวิตที่เหลือ มันคือช่วงเวลาที่มีความสุขหรือไม่ แล้วชีวิตของเราจะมีความสุขได้เมื่อไร?
 การทำงาน เป็นสิ่งที่มีความสุข มีคุณค่ามากมาย จนทำให้ผู้คนทั้่งหลายทุ่มเทชีวิตของพวกเขาเพื่อมัน หรือว่ามันเป็นเพียงแค่เครื่องแลกเปลี่ยน ที่ผู้คนจำใจทำเพื่อให้ได้มาซึ่งเครื่องแลกเปลี่ยนกับความสุขอันเป็นเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิต (และการทำงาน)

 ไม่ว่าเป้าหมายของชีวิตและการทำงานของแต่ละปัจเจกบุคคล จะแตกต่างกันอย่างไรก็ตาม เป้าหมายเหล่านั้น อาจมีชื่อเรียกร่วมกันได้ว่า “ความสุข”​ หากแต่ว่า “ความสุข” ของแต่ละบุคคลจะมีหน้าตาเป็นเช่นไร

 บางคน สุขใจ ที่ได้มีเงินทองจับจ่ายซื้อหาข้าวของเครื่องใช้ ปัจจัยในการดำรงชีวิต ทั้งที่จำเป็นต่อตนเองและคนสำคัญ รวมทั้งการได้มาซึ่งสิ่งของหลายอย่างที่อาจจะไม่ได้จำเป็นนัก แต่ก็ยังใจให้เอิบอาบได้มากมาย

 บางคนไม่รู้สึกสุขใจนักกับสิ่งของพวกนั้น แต่ความสุขขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ และความรู้สึกของคนรอบข้างมากกว่า 

 บางคนอิ่มเอมภูมิใจในคุณค่าที่เกิดขึ้นทั้งแก่ตนและผู้คน สังคม เมื่อได้ทำหน้าที่ สร้างประโยชน์ หรือได้เรียนรู้และเติบโต

 หรือมีเป้าหมายอะไร เพื่อใคร ที่สำคัญยิ่งไปกว่า หรือนำมาซึ่งความสุขที่แท้จริงได้ดีไปกว่าสิ่งเหล่านี้หรือไม่ ?

What makes a good life? Lessons from the longest study on happiness | Robert Waldinger
โครงการ Harvard Study of Adult Development อาจจะเป็นโครงการศึกษาชีวิตมนุษย์ ที่นานที่สุดเท่าที่เคยมีมา ตลอด 75 ปี เราศึกษาชีวิตของชาย 724 คน ถามพวกเขาเกี่ยวกับงาน ความเป็นอยู่ และสุขภาพ

เราเรียนรู้อะไร? อะไรคือบทเรียนจากข้อมูล จำนวนหลายหมื่นหน้าที่เราเขียนขึ้น จากชีวิตของคนเหล่านี้? บทเรียนไม่ได้เกี่ยวกับความร่ำรวย ความโด่งดัง หรือการทำงานหนัก สิ่งที่ชัดเจนที่สุด ที่เราได้จากการวิจัย 75 ปี คือ ความสัมพันธ์ที่ดีจะช่วยให้เรา มีความสุขและแข็งแรงมากขึ้น ....

(ชม TED talk พร้อมคำบรรยายภาษาไทย ได้ที่  https://www.ted.com/.....)

Develop a website - Go now